BITARTOKI

Bitartokik Hezkuntza-komunitateak osatzen duten pertsonen arteko erlazio onak bultzatzea du helburu. Ikastetxeko egunerokotasunean bizikidetzan agertzen diren zailtasunak kudeatzeko elkarrizketa eta entzute-espazio bat erraztuz erlazioak optimizatzen saiatuko da.

Komunikazioa, bakearen kultura eta indarkeria eza sustatzen duen baliabide bat eskaintzen dugu, pertsonek beraien elkarbizitzaren inguruko zailtasunak edo egonezinak adierazteko mintzamenarako espazio hobeezina.

Honetarako Bitartekaritzaren estrategia erabiliko dugu, gatazkan dauden alderdiei dituzten zailtasunak eta tirabirak erabiltzen eta ebazten laguntzen dien hirugarren pertsona neutral baten esku-hartzea da.

Bitartekaritza bortizkeriaren edo auziaren alternatiba bat dugu. Prozesu honen bitartez parte-hartzaileek, pertsona baten asistentziarekin edo alderdikeriarik gabeko pertsona neutralekin, sistematikoki liskarrean dauden arazoak bakartzen dituzte, aukerak aurkitu eta adostasunetara ailegatzeko dauden aldeen interesak bideratuko dituzte.

Bitartekariek ez dute erabakia inposatzen. Haren ordez, honako hauek komunikazio eraginkorra erraztuko dute, beraien akordiora iristeko gatazka eralda dezaten gaitasuna bultzatuko dute, arazoa konponduz eta aukera anitzak garatuz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bitartoki tiene como objetivo promover las buenas relaciones entre las personas que conforman la comunidad educativa, optimizar las relaciones facilitando un espacio de diálogo y escucha para gestionar las dificultades de convivencia que surgen en la cotidianidad del centro educativo.

Ofrecemos un Servicio que promueve la cultura de paz, comunicación y no violencia, un espacio óptimo del habla donde las personas tienen la oportunidad de expresar sus dificultades de convivencia o malestares en el Centro.

Para ello utilizaremos la estrategia de la mediación , una alternativa a la violencia o el litigio, un proceso mediante el cual los participantes, con la intervención de una persona o parte neutral e imparcial, aísla sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades.
L@s mediador@s no fuerzan, ni imponen la resolución. En lugar de ello, ést@s capacitan a los contendientes para llegar a su propio acuerdo sobre el modo de resolución del conflicto, propiciando la discusión cara a cara, resolviendo el problema y desarrollando soluciones alternativas.

Kontaktua/Contacto

convivencia@tartanga.eus / elkarbizitza@tartanga.eus