Heziraul

Cast: HEZIRAUL Lan prestakuntza eta Orientabidea ikasteko era irauliko duen metodologia izatea du helburu. Pedagogia eredu berritzaileenetatik abiatuta, Alderantzizko ikaskuntzan oinarritzen da. Gelako rolak irauli egiten dira, pentsamendu bisuala indartuz eta ikasgela gamifikatuz. Edukiak azaltzeko bideoak, aurkezpenak eta infografiak erabiltzen dira, ikasleen partehartze aktiboa bultzatuz. Euskaraz.

Eus: El proyecto HEZIRAUL pretende establecer una nueva metodologia que revolucionará la forma de impartir clase en el módulo de Formacion y orientación laboral. Basado en las formas pedagógicas innovadoras de la clase invertida ( flipped classroom). Se cambian los roles en la clase, fortaleciendo el pensamiento visual y gamificando el aula. Se utilizan videos, presentaciones e infografías para las explicaciones, impulsando la participación activa del alumnado. 

AURKEZPEN BIDEOA